Arkistot kuukauden mukaan: tammikuu 2014

Yhdenvertainen Suomi -kansalaisaloite 1788 allekirjoitusta ensimmäisenä päivänä

Yhdenvertainen Suomi – kansalaisaloite uskonnollisen ja vakaumuksellisen yhdenvertaisuuden puolesta on kerännyt ensimmäisen vuorokauden aikana 1788 allekirjoittajaa.

– Olemme erittäin tyytyväisiä ensimmäisen päivän tulokseen. Yhdenvertainen Suomi -kansalaisaloite on saanut erittäin hyvää palautetta sosiaalisessa mediassa ja keskustelupalstoilla. Tälle kansalaisaloitteelle on selvä poliittinen tilaus, toteaa kansalaisaloitteen edustaja Petri Karisma.

Kaikkia uskontoja ja uskonnottomia vakaumuksia tulisi kohdella Suomessa yhdenvertaisesti . Valtion tulee olla puolueeton suhteessa uskontoihin. Uskonto tai vakaumus on saatava pitää yksityisasiana. Nyky-Suomessa varsinkin evankelis-luterilaisella kirkolla on lukuisia valtionkirkollisia etuoikeuksia suhteessa muihin uskontoihin ja uskonnottomiin katsomuksiin.

Kirkko on julkisoikeudellinen yhteisö, eli sen katsotaan olevan osa julkista valtaa. Kirkon etuoikeudet loukkaavat uskonnottomien ja toisuskoisten ihmisoikeuksia. Kirkolta on poistettava valtionkirkollinen ja julkisoikeudellinen erityisasema, jotta kaikkia kohdeltaisiin yhdenvertaisesti vakaumuksesta riippumatta. Tämän toteuttaminen edellyttää monien lakien muuttamista, myös perustuslain.

Yhdenvertainen Suomi -kansalaisaloitteen nimien keruu alkaa

Yhdenvertainen Suomi – kansalaisaloite uskonnollisen ja vakaumuksellisen yhdenvertaisuuden puolesta on avattu kannatusilmoitusten keruuta varten.

Yhdenvertainen Suomi -kansalaisaloitteeseen on tarkoitus kerätä yli 50 000 allekirjoitusta, jotta kansalaisaloite pääsisi eduskunnan käsittelyyn. Allekirjoitusten lisäksi Yhdenvertainensuomi.fi -työryhmän tarkoituksena on nostaa keskusteluun uskonnon ja omantunnon vapauteen ja vakaumusten yhdenvertaisuuteen liittyviä kysymyksiä, kuten oikeus uskonnon ja vakaumuksen yksityisyyteen, julkisen vallan toimintaansa liittämä uskonnonharjoitus, pakollinen uskonnonopetus kouluissa sekä valtiokirkkojen rahoitukselliset etuoikeudet.

Kaikkia uskontoja ja uskonnottomia vakaumuksia tulisi kohdella yhdenvertaisesti Suomessa. Valtion tulee olla puolueeton suhteessa uskontoihin. Uskonto on saatava pitää yksityisasiana. Nyky-Suomessa varsinkin evankelis-luterilaisella kirkolla on lukuisia valtionkirkollisia etuoikeuksia suhteessa muihin uskontoihin ja uskonnottomiin katsomuksiin.

Kirkko on julkisoikeudellinen yhteisö, eli sen katsotaan olevan osa julkista valtaa. Kirkon etuoikeudet loukkaavat uskonnottomien ja toisuskoisten ihmisoikeuksia. Kirkolta on poistettava valtionkirkollinen ja julkisoikeudellinen erityisasema, jotta kaikkia kohdeltaisiin yhdenvertaisesti vakaumuksesta riippumatta. Tämän toteuttaminen edellyttää monien lakien muuttamista, myös perustuslain.

Yhdenvertainen Suomi -kansalaisaloitteen nimien keruu käynnistyy

Kaikkia uskontoja ja uskonnottomia vakaumuksia tulisi kohdella yhdenvertaisesti Suomessa. Valtion tulee olla puolueeton suhteessa uskontoihin. Uskonto on saatava pitää yksityisasiana. Tämä on Yhdenvertainen Suomi -kansalaisaloitteen uskonnollisen ja vakaumuksellisen yhdenvertaisuuden puolesta perussanoma. Kansalaisaloitteen kotisivu on http://yhdenvertainensuomi.fi/

Nyky-Suomessa varsinkin evankelis-luterilaisella kirkolla on lukuisia valtionkirkollisia etuoikeuksia suhteessa muihin uskontoihin ja uskonnottomiin katsomuksiin. Kirkko on julkisoikeudellinen yhteisö, eli sen katsotaan olevan osa julkista valtaa. Kirkon jäsenmaksu kerätään kirkollisverona valtion toimesta, kouluissa on pakollista uskonnon opetusta ja uskonnollisilla yhdyskunnilla on vihkimisoikeus, mutta uskonnottomilla yhdistyksillä ei.

Kirkon etuoikeudet loukkaavat uskonnottomien ja toisuskoisten ihmisoikeuksia. Kirkolta on poistettava valtionkirkollinen ja julkisoikeudellinen erityisasema, jotta kaikkia kohdeltaisiin yhdenvertaisesti vakaumuksesta riippumatta. Tämän toteuttaminen edellyttää monien lakien muuttamista, myös perustuslain.

– Kansalaisaloite on hyvä väline tuoda eduskuntaan kysymyksiä, jotka muuten olisivat poliitikoille liian arkaluontoisia. Poliitikot saattavat pelätä menettävänsä äänestäjiä, jos ottavat niinkin perinteisen kysymyksen, kuin valtionkirkon aseman asiakseen. Tällöin on luontevaa, että kansalaiset nostavat vaikeita kysymyksiä yhteiskunnalliseen keskusteluun, kun poliitikoilta loppuu rohkeus.

Aloitteen takana on joukko yksityishenkilöitä, joiden mielestä Suomen lainsäädäntö tarvitsee päivitystä, jotta yhdenvertaisuus oikeasti toteutuisi Suomessa. Osa näistä yksityishenkilöistä on toiminut aktiivisesti myös eroakirkosta.fi-palvelun takana. Eroakirkosta.fi -palvelun kautta saatu osaaminen ja kokemus auttavat kansalaisaloitteen markkinoinnissa ja nimienkeruussa.