Rahankeräys Yhdenvertainen Suomi -kansalaisaloitteen televisiomainoksille

Yhdenvertainen Suomi -kansalaisaloitteen työryhmä on tuottanut kaksi televisiomainosta. Mainokset on tarkoitus näyttää jollain valtakunnallisella televisiokanavalla. Jotta mainokset voidaan lähettää televisiossa, on käynnistetty rahankeräys.

Kaste-televisiomainoksessa kritisoidaan tapaa, jossa lapsi liitetään uskonnollisen yhteisön jäseneksi niin nuorena, että lapsi ei pysty kertomaan asiasta omaa mielipidettään. Parempi olisi, jos vanhemmat antaisivat uskonnon tai vakaumuksen valinnan lapselle itselleen. Valinta on varmasti enemmän yksilön itsensä näköinen, kun valinta tehdään täydessä ymmärryksessä aikuisena.

Kouluun ilmoittautuminen -mainoksessa tuodaan esille katsomusten välinen epäyhdenvertaisuus. Evankelis-luterilaisen kirkon jäsenenä oleva lapsi ei voi valita katsomusainettaan, vaan hänen on pakko opiskella evankelis-luterilaista uskontoa. Uskontokuntiin kuulumaton lapsi voi valita elämänkatsomustiedon ja EVL-uskonnonopetuksen välillä. Evankelis-luterilaisen kirkon jäsenenä oleva lapsi voi opiskella elämänkatsomustietoa vain, mikäli huoltajat erottavat lapsen kirkosta.

Suomessa olisi korkea aika kiinnittää huomiota lasten katsomuksellisiin oikeuksiin. Vaikka vanhemmilla on oikeus päättää lastensa katsomuksesta, olisi kuitenkin toivottavaa, että vanhemmat eivät sitoisi lapsiaan mihinkään uskontoon. Lapsi ehtii pohtia monta kertaa aikuiseksi tultuaan, miten maailma on rakentunut ja mikä on totta ja mikä ei.

Kaikkia uskontoja ja uskonnottomia vakaumuksia tulisi kohdella Suomessa yhdenvertaisesti . Valtion tulee olla puolueeton suhteessa uskontoihin. Uskonto tai vakaumus on saatava pitää yksityisasiana. Nyky-Suomessa varsinkin evankelis-luterilaisella kirkolla on lukuisia valtionkirkollisia etuoikeuksia suhteessa muihin uskontoihin ja uskonnottomiin katsomuksiin.

Kirkko on julkisoikeudellinen yhteisö, eli sen katsotaan olevan osa julkista valtaa. Kirkon etuoikeudet loukkaavat uskonnottomien ja toisuskoisten ihmisoikeuksia. Kirkolta on poistettava valtionkirkollinen ja julkisoikeudellinen erityisasema, jotta kaikkia kohdeltaisiin yhdenvertaisesti vakaumuksesta riippumatta. Tämän toteuttaminen edellyttää monien lakien muuttamista, myös perustuslain.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *